۱۳۹۰ بهمن ۲, یکشنبه

چرا اين همه هياهو بر سر لخت شدن گلشيفته فراهانی؟!

چرا اين همه هياهو بر سر لخت شدن گلشيفته فراهانی؟!  

تصاوير نيمه برهنه گلشيفته فراهاني، بازيگر مطرح سينما، انگار آب به لانه مورچه گان ريخته است. همه مرتجعين حکومت اسلامی و جناح های آن و هم چنين برخی گرايشات ناسيوناليست و ناموس پرست و متعصب و مردسالار، يکی پس از ديگری گلشيفته را به «بی اخلاقی» و غيره متهم می کنند. از سوی ديگر، برخی نيز اين اقدام گلشيفته را به اعتراض سياسی عليه زن ستيزی حکومت اسلامي، نسبت می دهند. سئوال اين است که چرا اين همه هياهو بر سر لخت شدن گلشيفته راه افتاده است؟ در حالی که او در سال 2010 در فيلم «جای اژدها»، با بازيگر مرد فيلم «دوگاری اسکات»، نيمه عريان هم خوابگی می کند اين همه هياهو راه نينداخته بودنددر هر صورت، هر چه تابوهای ارتجاعی ضدزن و ناموپرستی در جامعه شکسته شود به نفع زنان، آزدی خواهان، برابری طلبان و کل چون جامعه ماست
وب ‌سايت فرانسوی ‌زبان «مادام لا فيگارو»، چند روز پيش کليپی ويدئويی روی وب‌ سايت خود قرار داد که در آن هفت بازيگر نامزد جايزه سزار، اسکار سينمای فرانسه، در حال برهنه شدن ديده می ‌شوند. گلشيفته فراهاني، يکی از اين بازيگران است
اين فيلم جزء مجموعه ای است که از هفت بازيگر جوانی که نام شان برای نامزدی بخش بهترين «بازيگر مستعد» جوايز سينمايی سزار مطرح شده است، تهيه شده است که آن ها را در حال عريان شدن نشان می دهد
پس از آن که فيگارو، تصوير نيمه برهنه گلشيفته فراهانی بازيگر سابق سينمای ايران را در فرانسه منتشر کرد، جنجال فراوانی در ميان هواداران اين بازيگر به خصوص در شبکه های اجتماعی از جمله فيس بوک به وجود آمد. تا آن جايی که گروهی عکس برهنه اين بازيگر را در صفحات خود قرار دادند و گروه ديگری از هواداران آن پس از نام بردن از وی با عناوينی چون بی حيا و...، از صفحات هوادارانش خارج شدند تا در نهايت گلشيفته فراهانی که حرکتش حتی از سوی نزديک ترين بستگانش نيز انکار شده بود، با توجه به حجم نقد به اين رفتارش عقب نشينی کرده و تصوير نخستش از وب سايت منتشرکننده حذف شود
اما بعد از گذشت تقريبا يک روز از انتشار عکس نيمه برهنه گلشيفته فراهانی در سايت «مادام لی فيگارو» و انتشار آن در سايت های اينترنتی و فيس بوک، عکس اين هنرپيشه لحظاتی پيش از اين سايت بدون هيچ گونه توضيحی برداشته شده است
همه مرتجعين حکومت اسلامی و رسانه هايش سر و کله هم می زنند و موهای سر و ريش شان را می کنند که خلق الله به پا خيزيد. زيرا اسلام به خطر افتاده و شرف و ناموس حکومت اسلامی بر باد رفته است. اما در عين حال، به نظر می رسد که حکومت اسلامی بدش نمی آيد تا آن جا که در توان دارد در اين مورد هياهو و جنجال راه بياندازد تا به زعم خود، توجه افکار عمومی جامعه به ويژه از تحريم بانک مرکزی ايران و احتمال تحريم نفت، فضای نگران کننده جنگی در منطقه خليج فارس و داستان بستن تنگه هرمز، ديگر سياست ها و اهداف وحشيانه آن عليه فعالين زنان، دانش جويان، نويسندگان، روزنامه نگاران، وبلاگ نويسان، کارگران، اعدام های روزمره اش و هم چنين گرانی و فقر و بی کاری به مساله ديگری منحرف گردد
اين در حالی است که در سال 2011، گلشيفته فراهانی در فيلم «جای اژدها»، با بازيگر مرد فيلم «دوگاری اسکات» را می بوسد و در تختخواب هتل با لباس خواب در کنار او می خوابد و صحنه های نيمه برهنه وی با دوگاری اسکات که نقش دوست پسر وی را دارد، سکانس های ديگر فيلم را شکل داده اند. اما در آن موقع حکومت اسلامی و رسانه هايش اين چنين هياهويی راه نيانداخته بودند
همه سران و مقامات و مسئولين حکومت اسلامي، بر اساس ايدئولوژی اسلامی شان، زنان متعدد و ده ها صيغه دارند، شرم نمی کنند. اما به محض اين که زنی کمی موهايش را از زير روسری بيرون بيفتد دين و ايمان و ناموس شان بر باد می رود به طوری که با توهين و تهديد او را دستگير می کنند و برايش پرونده «فحشا» درست می کنند. اين چه حکومتی است که با نيمه برهنه شدن زنی در فرانسه، پايه های حکومت اسلامی را در ايران، به لرزه می اندازد؟! اين حکومت جاني، آن چنان سانسور و اختناق و فقر و بی کاری را بر جامعه ايران تحميل کرده است که آسيب های اجتماعی نظير خودکشي، اعتياد، تن فروشي، کليه فروشی و غيره غوغا می کند

علاوه بر تهديدها و حملات حکومت اسلامي، جناح سبز اين حکومت در خارج کشور و برخی ناسيوناليست های ناموس پرست و غيره نيز حملات وسيعی را عليه گلشيفته راه انداخته اند. مجموعه اين حملات عليه او، از موضع ارتجاعی و ضدزن و ضدآزادی صورت می گيرد طبيعی است که هر انسان و جريان آزادی خواه و برابری طلب، اين حملات به گلشيفته را شديدا و با صدای بلند محکوم کند
به علاوه، بر خلاف ادعای همه مرتجعين و زن ستيزان و مردسالاران، لخت شدن يک بازيگر سينما، تئاتر و رقص نه بی اخلاقی است و نه با شئونات اجتماعی تناقض دارد. از سويي، ما ارزش های اسلامی و اخلاقی اسلامی نداريم هر چه که در حکومت اسلامی هست لجن، وحشی گري، آدم کشي، آزادی کشی و زن ستيزی استاز سوی ديگر، برخی ديگر نيز اين اقدام شغلی گلشيفته را به اعتراض سياسی نسبت می دهند. در صورتی که چنين چيزی واقعيت ندارد. گلشيفته، يک هنرمند و بازيگر است و در صحنه ای به وی اين نقش را داده بودند که نيمه برهنه شود. بنابراين، اين حرکت ايشان ربطی به يک حرکت اعتراضی عليه سياست های ضدزن و ضدآزادی حکومت اسلامی و مردسالاری ندارد
در اين جا چند مثال بزنم که زنان در اعتراض به حکومت اسلامي، سنسگسار حکومت اسلامی در برلين و اوکراين و قاهره لخت شدند يک حرکت سياسی سازمان دهی شده و در اعتراض به حاکميت ها و در دفاع از زن و آزادی هايش بوده است
اواسط فروردين سال 1379، کم تر از دو ماه بعد از پيروزی جناح اصلاح طلبان حکومت اسلامی در نمايش انتخابات مجلس ششم، هفده نفر از «اصلاح طلب حکومتی» و «روشنفکر» به برلين رفتند تا در کنفرانسی درباره «وضعيت آينده ايران» شرکت کنند. محمود دولت ‌آبادي، اکبر گنجي، کديور (همسر مهاجرانی)، حسن يوسفی اشکوري، کردواني، علی افشاري، چنگيز پهلوان، حميدرضا جلايی پور و...، در اين کنفرانس شرکت داشتند
کنفرانس برلين را بنياد هاينريش بل و با حمايت حزب سبزهای آلمان که در آن زمان عضو ائتلاف حاکم در اين کشور بود، برگزار کردند
کنفرانس برلين که در روز ۱۷ فروردين 1379 برگزار شد اعتراض تعدادی از ايرانيان مخالف حکومت اسلامی را در پی داشت. تعدادی از حاضران در سالن شروع به شعار «مرگ بر حکومت اسلامی» کرده و عليه مقامات حکومت اسلامی و رييس جمهور وقت (خاتمی) شعار ‌دادند
فردای آن روز (روز دوم کنفرانس)، پليس آلمان و برگزارکنندگان مقررات خاصی برقرار کردند و آن هايی که فکر می کردند از مخالفين حکومت اسلامی باشند به سالن راه نمی دادند
در کنفرانس برلين، يک زن آزاده و بازيگر تئاتر ايراني، به اسم «پروانه حميدی» در اعتراض به حجاب و زن ستيزی حکومت اسلامی در حالی که بيکينی بر تن داشت با روسری اسلامی در مقابل آخوند سخن ران و مسئولين و طرفداران حکومت اسلامی راه رفت و سپس حجاب را پرتاب کرد و تعداد زيادی در داخل کنفرانس شعار «مرگ بر حکومت اسلامی» سر دادند. يک مرد شکنجه شده در حکومت اسلامی نيز لخت شد و جای شکنجه هايش را نشان داد
پنج دختر اوكرايني، روز پنج شنبه 11 نوامبر 2010 - 20 آبان 1389، با برهنه شدن در مراسم هفته فرهنگ و هنر حکومت اسلامی ايران در «كيف» پايتخت اوكراين، به حكم سنگسار سكينه محمدی آشتيانی اعتراض كردند
به گزارش خبرگزاری ها، اين زنان كه عضو گروه فيمن (Femen) هستند، با حضور در اين مراسم فرهنگي، كه از سوی سفارت حکومت اسلامی در كيف ترتيب داده شده بود، برهنه شدند و به شعار دادن برای لغو حكم سنگسار پرداختند. ماموران سفارت اين دختران را به زور از سفارت بيرون راندند
سکينه محمدی آشتياني، در سال ۱۳۸۴ از سوی دادگاهی در آذربايجان شرقی به اتهام «رابطه نامشروع» به ۹۹ ضربه شلاق محکوم شد و اين حکم در مورد وی به اجرا در آمد، اما سپس با باز شدن پرونده قتل همسرش، پرونده اتهام زنای خانم محمدی آشتيانی بار ديگر به جريان افتاد و اين ‌بار وی به اتهام «زنای محصنه» به سنگسار و به اتهام مشارکت در قتل همسرش به اعدام با طناب دار محکوم شد. انتشار محکوميت خانم محمدی آشتيانی به سنگسار موجی از اعتراضات را در ايران و جامعه جهانی بر انگيخت که به دنبال بالا گرفتن اين اعتراض ها، رييس دادگستری آذربايجان شرقی اعلام کرد که «با وجود قاطعيت و لازم ‌الاجرا بودن حکم» و با دستور رياست قوه قضائيه، اجرای حکم سنگسار خانم محمدی آشتيانی به طور موقت متوقف شده است. وی هنوز هم در زندان به سر می برد

عليا ماجده المهدي، دختر ۲۰ ساله مصري، چندی پيش عکس لخت خود را بر روی فيس بوک، توئيتر و وبلاگ شخصی ‌اش منتشر کرد 
به گزارش خبرگزاری ها، اين دختر شجاع مصری از اقدام خود به عنوان «جنبش آزادی خواهی آنلاين» نام برده است. العربيه، گزارش داده است: «هنگامی که وی روز يک شنبه گذشته به عنوان نخستين دختر عرب دست به چنين اقدامی زد و ديوارهای حيا در جوامع عرب را شکست، هزاران نفر از کاربران خشمگين و هم چنين هواداران عليا نسبت به اين جنجال واکنش نشان دادند.» 
عليا، در وبلاگ شخصی خود که آن را «مذکرات ثائرة» (يادداشت های يک زن انقلابی) ناميده است، در زير عکس خود نوشته است: «نخست درباره زنانی که در آغاز دهه ۷۰ ميلادی در دانشکده هنرهای زيبا به عنوان مدل در برابر نقاشان مرد لخت مي‌ دند قضاوت کنيد و کتاب های هنری را پنهان کرده، مجسمه های برهنه را بشکنيد، سپس در برابر آينه لخت شويد و بدن های خود را که با ديد تحقيرآميز به آن ها نگاه می کنيد به آتش بکشيد تا پيش از فرستادن اهانت هايی با مضمون تبعيض جنسی به من و نفی حق آزادی بيان من، برای هميشه از عقده های جنسی خود رها شويد.» 
اين دختر مصری پيش تر خود را عضو جنبش شش آوريل معرفی کرده بود. جنبش شش آوريل يکی از نهادهايی است که تظاهرات عليه حسنی مبارک، رييس جمهور پيشين مصر را رهبری کردبايد با صدای بلند اين اقدام شجاعانه و سياسی اين زنان در اعتراض به سياست های زن ستيزی و سنسگسار و مردسالاری حکومت اسلامی ايران و مصر، ارج گذاشت و تحسين کرد
به اين ترتيب، اقدام خانم گلشيفته فراهاني، هيچ شباهتی به اقدام اين زنان نداشته و صرفا در رابطه با شغل اش بوده و نقشی که کارگردان به وی داده بود. بنابراين، رنگ و بوی سياسی دادن به اين مساله هم غلط است و هم واقعيت ندارد. بهتر است هر چيزی را سر جايش قرار دهيم و اغشتاش فکری در جامعه به وجود نياوريم
اما حتی اگر هم فرض کنيم اين اقدام گلشيفته، برای جلب توجه، خودنمايی و ترويج خود برای گرفتن نقش در فيلم های هاليوودی باشد، حق طبيعی اش است
مسلما، هرگونه مقابله با تابوهای رايج در مقابله با سياست های ضدزن حکومت اسلامی و سرکوب سيستماتيک زنان و عکس العملی بر حق است. از اين رو، کسانی که نمی خواهند عکس های برهنه گلشيفته را ببينند، نگاه نکنند تا احساسات مذهبی و ملی و ناموسی شان تحريک گردد. اين حق مسلم گلشيفته و همه انسان هايی است که هر طوری دوست دارند عکس و فيلم و نظر خود را پخش کنندمسلم است که همه انسان ها، به ويژه زنان صاحب جسم خودشان هستند. يعنی خودشان تعيين می کنند که چه نوع لباسی بپوشند و يا به مناسبت هايی لخت شوند و غيره. هيچ دولتی و حزبی حق ندارد مانع آزادی بيان، قلم، نظر، تصوير و غيره فعالين سياسي، فرهنگي، هنری و اجتماعی گردد
بی شک، از آن اقدامات فرهنگی و هنری و اجتماعی و حرکتی که تابوهای ارتجاع مذهبي، مردسالاری و ناموس پرستی را بشکند بايد حمايت کرد. چنين حرکت هايی نه تنها به ضرر جامعه نيست، بلکه برعکس در جوامعی چون جامعه ما که آپارتايد جنسی حاکم است و سرکوب سيستماتيک زنان يکی از سياست های دايمی و پايه ای حکومت ضدزن و ضدآزادی اسلامي، از همان روزهای نخست به قدرت رسيدنش تا به امروز تشکيل داده، تاثير مثبت دارد. به همين دليل حکومت اسلامي، همواره تلاش می کند حتی اتاق خواب های شهروندان را نيز زير کنترل پليسی خود داشته باشد و هرگونه حرکت آزادی خواهانه و برابری طلبانه زنان را برای ايدئولوژی مذهبی و حکومت خود خطرناک می داند
نهايتا امروز بيش از هر زمان ديگری از تاريخ بشر، نقش زنان در تحولات سياسي، اجتماعی و فرهنگی جامعه بسيار چشم گير و مهم است. از اين رو، هيچ انقلابي، بدون حضور زنان به اهداف خود نمی رسد و بدون آزادی زنان، بحث از آزادی در جامعه نيز غيرواقعی و توهم است

شنبه يکم بهمن 1390 - بيست و يکم ژانويه 2012 
بهرام رحمانی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر