۱۳۹۱ مرداد ۳۰, دوشنبه

سرمایه جنایت کار است، دولت سرمایه داری جانی!

سرمایه جنایت کار است، دولت سرمایه داری جانی!

فجایع انسانی در جامعه سرمایه داری مرز نمی شناسند، هر جا که منافع سرمایه به خطر افتد، نیروهای سرکوبگر دولت های سرمایه، آتش می کشایند و بی مهابا کارگران را به رگبار می بندند و آنها را کشتار می کنند. در حالی که نیروهای نظامی مزدور سرمایه  در سوریه حمام خون راه انداخته اند و دارند تمرین یک جنگ جهانی سوم می بینند،امروز پنجشنبه 16 آگوست 2012 پلیس سرمایه، نیروی نطم آفریقای جنوبی،  بیش از3000 نفر از کارگران در آفریقای جنوبی که در معادن پلاتین دست به اعتصاب زده بودند را، به رگبار بستند و حمام خون راه انداختند. ببینید این دیگر پلیس دولت آپارتأئید سرمایه  نیست که چنین جنایت می آفریند، بلکه این نیروهای سرکوبگر دولت دموکراتیک  بورژوازی است که چنین جنایاتاتی را می آفرینند. در این یورش وحشیانه نیروهای نظم بر طبق خبرگزاری دولتی 18 پیکر کارگران در خون دیده شده اند. این کارگران فقط یک جرم دارند و آن استفاده از اعتصاب  بعنوان صلح آمیز ترین شکل مبارزه، تنها وسیله قانونی شناخته شده در جامعه سرمایه داری، برای بالابردن دستمزد بخور و نمیر و بهبود شرایط کار، البته جرمی بزرکتر از اینکه چرخ سرمایه را از کار بی اندازی یعنی سود اش را متوقف نمائی، سرمایه نمی شنسد. این یعنی امتیت ملی را بخطر انداختن، این یعنی اقدام بر علیه منافع ملی و...
کارگران معادن پلاتیندر آفریقا جنوبی  چندین روز است که برای رسیدن به خواست های اولیه خویش دست به اعتصاب زده بودند.  بر طبق اخبار و واقعیات روشن اول دولت سرمایه داری و صاحبان معادن که با شراکت سرمایه داران آمریکائی هستند، نخست کوشش کردند که از طریق اختلاف انداختن بین دو اتحادیه کارگری به مقصد شان یعنی در هم شکستن اعتصاب کارگران  برسند هنگامی که از این شیوه ضد کارگری و شناخته شده ی همیشگی ناامید شدند، دستور حمله را دادند. نوشته شده است که اول پلیس از تانگ های آبپاش و نارنجک های گاز اشک آور استفاده می کند، پس از اینکه کارگران را نمی تواند پراکنده نماید، آنها را به رگبار مسلسل  می بندند و حمام خون راه می اندازند.
 در هفته قبل یک روزپیش از اینکه خانم کلینتون وزیر امور خارجه دولت امپریالیستی آمریکا به ترکیه برای مشورت وصدور دستور حمله ارتش ترکیه و دادن سلاح های مختلف به مزدورانی که اسم شان را "ارتش آزادی سوریه" گذاشته اند که در اصل اسلامیون اجیر شده با پول عربستان سعودی و قطر و آموزش دیده سی آ می باشند، برای بیشتر شعله ورتر نمودن آتش و حمام خون  درسوریه، در میهمانی وزیر خارجه دولت آفریقای جنوبی در حال رقص نشان داده شد.  حال روشن می گردد شادی خانم کلیتون را علت چه بوده است. خانم کلینتون قول حمله و کشتار کارگران معدن را گرفته بود که چنان شاد می رقصید. تعداد دقیق زخمی و کشته های این یورش ددمنشانه مزدوران سرمایه امپریالیستی، هنوز نامعلوم است.
آری، سرمایه در بی رحمی و قساوت واقعن و حقیقتن نه مرز و نه ملیت و نه شکل دولت هیچکدام را برسمیت نمی شناسد، سرمایه فقط در فکر افزایش  سود و باز هم سود است. هر جا که این به خطر افتد سرمایه از آفریدن هر جنایتی رویگردان نیست، برایش فرق نمی کند که در ایران اسلام زده، در سوریه دیکتاتور منش یا در آمریکا دموکراتیک دارای مجسمه آزادی باشد یا آفریقای جنوبی با دولت دموکراتیک و ضد نژاد پرستی باشد. سرمایه کارگر سر به زیر و سود آور می خواهد و نه کارگر حق طلب و خواهان  حقوق اولیه خویش. این همه اثبات کننده این مسئله می باشد، کارگران فقط با مبارزه همه جانبه و با استفاده از همه اشکال مبارزه (سیاسی نظامی) تحت رهبری یک حزب متشکل از کارگران سوسیالیست می توانند حقوق خویش را از حلقوم این طبقه جنایت کار با سیستم انسانکش و با دولت های تا دندان مسلح  بیرون بکشند و گرنه کشتار و ددمنشی سرمایه و دولت اش را حدی و مرزی نیست. کارگران جهان متحد شوید، کارگران  همه کشورمتشکل و متحزب کمونیستی شوید که این راه رهائی ما طبقه کارگر است و گرنه باید در انتظار بربریت دامن گسترده تر باشیم. راهی نیست جز شعله ورتر مبارزه طبقاتی و ادامه آن تا برانداندختن دولت انسانکش و کارگر ستیز سرمایه و ایجاد دولت خودمان، برای ریشه کنی مالکیت خصوصی  بر ابزارتولید و پایه گذاری جامعه ای بر اساس مالکیت تمام آحاد جامعه، مالکیت اشتراکی.
حمید قربانی- 16- 8-2012
منبع خبر- تلویزیون دولتی سوئد
http://www.svt.se/nyheter/varlden/polisen-skot-mot-gruvarbetare-i-sydafrika

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر