۱۳۸۹ بهمن ۱۶, شنبه

امپریالیسم آمریکا در راه یافتن چاره برای محدود کردن ضربه های کاری مردم مصر به منافع اش ...
برهان عظیمی: امپریالیسم آمریکا در راه یافتن چاره برای محدود کردن ضربه های کاری مردم مصر به منافع اش و اسرائیل این چماق سرکوبش در منطقه است. با افزایش تنش در مصر، مجلس سنای آمریکا پنجشنبه شب قطعنامه ای را تصویب کرد که در آن از حسنی مبارک می خواهد هر چه زودتر قدرت را به یک دولت انتقالی واگذار کند. ...
متن این قطعنامه به وسیله جان مک کین و جان کری تهیه شده است.
قطعنامه سنا از حکومت آینده مصر می خواهد به معاهده صلح با اسرائیل پایبند باشد و کشتیرانی آزاد را در آبراه سوئز تضمین کند. این قطعنامه همچنین از فعالیت گروه های افراطی مانند اخوان المسلمین ابراز نگرانی کرده است."
بی بی سی پنج شنبه 03 فوريه 2011 - 14 بهمن 1389
امپریالیسم آمریکا در راه یافتن چاره برای محدود کردن ضربه های کاری مردم مصر به منافع استراتژیک آمریکا و منافع دولت صیهونیستی اسرائیل این چماق سرکوبش در خاورمیانه است.
اطاق فکری آمریکا مترصد از انکشاف مبارزات به حق جوانان و تهیدسان مصر لایحه پشت لایحه از مجلس نمایندگان و مجلس سنایش می گذراند تا هر طور که شده برای مقابله با خشم بپا خاسته مردم مصر "راه حلی" بیابد.
در شرایط کنونی اطاق فکری امریکا به این نتیجه رسیده است که فعلا تا آنجا که امکان دارد از سرنگونی دولت مبارک بدست مبارزات مردم جلوگیری کند. ولی این سیاست را با زد و بند های پنهانی اش با مبارک به این ترتیب به پیش برده است که دولت مبارک "هر چه زودتر قدرت را به یک دولت انتقالی واگذار کند."
در عین حال رابرت گیبز، سخنگوی کاخ سفید، همچنین خواهان این شد که "دولت مصر هرچه سریع تر برای حرکت به سوی انتقال صلح آمیز قدرت اقدامی جدی کند."
اما  بی شک روشن است که امیال و راهکارهای امپریالیسم امریکا در یک سوی معادله تغییر شرایط قرار دارد و خواست وعزم مردم مبارز مصر بویژه جوانان بیکار و تهیدستان مصر در طرف دیگر این معادله مبارزه طبقاتی قرار دارد!
 سرنوشت قطی این مبارزات خود انگیخته بحق توده ها از قبل نوشته نشده است، و هیچ نیروی ارتجاعی را یارای مقاومت در مقابل سیل خروشان این مبارزه نیست.
بی بی سی به موجب مصاحبه اختصاصی  رئیس جمهوری مصر با کریستین امانپور، خبرنگار شبکه تلویزیونی ای بی سی آمریکا، می گوید مبارک "هشدار داده که خلا قدرت ناشی از کناره گیری فوری او، بقدرت رسیدن گروه اسلامگرای اخوان المسلین را در پی خواهد داشت."
طرح مسئله "بقدرت رسیدن گروه اسلامگرای اخوان المسلمین" از طرف مبارک  هم نشانه دلهره بخشی از هیئت حاکمه آمریکا بر اساس تجربه اش در برخورد به مبارزات انقلابی مردم ایران قرار دارد که به موجب آن با وساطت دولت وقت آمریکا ( جیمی کارتر و به همیاری دیگر قدرتهای امپریالیست غربی همچون فرانسه و آلمان وووو در سال 1979 عزم به خروج شاه از قدرت نمود ) تصمیم به قدرت رساندن بنیادگرایان مذهبی حلقه زده بدور خمینی می باشد، و در عین حال این تاکتیکی حساب شده برای جا انداختن راهکار مهندسی از قبل طرح شده ای به مردم دنیا بقبولانند که رهبری مبارزات مردم مصر را گروه اخوان المسلمین به عهده دارد و به این ترتیب رفتن مبارک مساوی است با به  قدرت رسیدن اخوان المسلمین..
اما کیست که نداند گروه اخوان المسلمین در این مبارزات  نقشی فرعی و هماهنگ شده ای را با اطاق فکری دولت آمریکا به پیش می برد.
 گروه اخوان المسلمین از نیمه آخر دهه 80 مبارزه "خشونت آمیز " و ساختار شکنانه ماشین دولتی بدست توده ها را کاملا محکوم کرد و با اتخاذ راهکار مسالمت جویانه انتقال قدرت خود را آماده ایفای نقش مهره قدرتهای امپریالیستی کرد.
برای همین باید تمامی رخدادهای حول و هوش مبارزات مردم مصر را عمیقا برسی کرد و به دام سیاستهای اغفال کننده اطاق فکری امپریالیسم امریکا و کارگزارش دولت مبارک در مصر نیافتاد.

برهان عظیمی
  چهاردهم بهمن ۱۳۸۹ برابر با سوم فوريه ۲۰۱۱

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر