۱۳۹۰ دی ۲۶, دوشنبه

منتشر شد! ساعت ساز نا بینا / نوشته ریچارد داوکینز، ترجمه محمود بهزاد، شهلا باقری / ناشر مازیار

کتاب حاضر با این اعتقاد نگاشته شده که مسئله وجود خود ما که زمانی بزرگ‌ترین معما به نظر می‌رسید، اکنون دیگر معما نیست چرا که پاسخ آن را یافته‌ایم. داروین و والاس این راز را گشوده‌اند، گرچه ما نیز هنوز هر ازگاهی، پانویسی به راه‌حل آن‌ها می‌افزاییم. موضوع مربوط به ساخت‌های پیچیده است. ما حیوانات در جهان شناخته‌شده، پیچیده‌ترین چیز‌ها هستیم. البته جهانی که ما می‌شناسیم بخش بسیار کوچکی از جهان واقعی است. شاید در سیارات دیگر موجودات پیچیده‌تر از ما وجود داشته باشند و شاید بعضی از آن‌ها از وجود ما مطلع باشند. 
در اواخر کتاب، پس از بحث دربارهٔ توانایی فرگشت (تکامل) برای توضیح دلیل پیچیدگی حیات، داوکینز آن را به عنوان دلیلی بر ضد وجود خدا به کار می‌برد. «یک آفریدگار که توانایی نظم بخشیدن به پیچیدگی‌های جهان را دارد، و به طور لحظه به لحظه یا با هدایت فرگشت را اداره می‌کند،... باید خودش در وحلهٔ نخست به شدت پیچیده باشد...» او این اعتقاد را بدیهی پنداشتن پیچیدگی منظم بدون ارائهٔ توضیح و دلیل دانسته‌استهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر