۱۳۹۰ اسفند ۲۸, یکشنبه

به خونخواهی از قربانیان پنجوائی و طرد اشغالگران، به پیش!

به خونخواهی از قربانیان پنجوائی و طرد اشغالگران، به پیش!

زنان و مردان تحت ستم، فریب اغواگریهای دولت دست نشانده را نخورید و
برای مبارزه با اشغالگری و طرد اشغالگران با اتحاد و همبستگی، قاطعانه
عمل كنید!
مرگ به تجاوز، مرگ به اشغال!
نابود باد متجاوز، نابود باد اشغالگر!
یازده سال پیش، دیوانگان،‌ درنده خویان و وحشی ترین ها، به بهانة نجات ما زنان از بیحقوقی، به بهانة نجات كودكانمان از فقر و بی سرنوشتی و غیره و غیره،‌ با سازوبرگ نظامی قدرتمندترین امپریالیستها به كشور ما آورده شدند. دولتی مزدور از جانی ترین و خونریزترین جلادان 3 دهة جنگ كشور، توسط امپریالیسم جهانی بر اریكه قدرت چسپانده شد. این دولت با ساختار مافیائی و ضد خلقی خودش آنچنان مشهور گردیده كه روی دولتهای مرتجع و مزدور قبلی را در جنایت و نوكرمنشی سفید كرده است.
نظامیان قلدر و آدمكشان بیرحم امریكایی، انگلیسی، ایتالیائی، آلمانی و غیره و غیره در ساختارهای ناتوئی و غیرناتوئی شان در سركها و میدان های شهرها و جاده ها و راه های دهات هایمان بدون در نظرداشت كوچكترین حقی بر هیچیك از زنان و مردان و كودكان مان به گشت و گذار میپردازند. این جنایت كاران به بهانه تروریست و طالب و القاعده مردم بیگناه ما را سنگدلانه نشانه میروند و همه روزه از خلق های تحت ستم ما قربانی میگیرند. قربانی گرفتن از خلق های ما به افتخاری برای این جانیان بدل شده است. این جلادان حتی از اجساد قربانیان هم دست بردار نیستند. از پاره های تن قربانیان، گرفته و با خود میبرند، با اجساد قربانیان عكس می اندازند، اجساد را به بازی میگیرند، بر بالایشان ادرار میكنند و حتی اینكه آنان را به آتش میكشند.
این روزها خلقهای تحت ستم ما با ماتمی دیگر غرق در اندوهند، زیرا بار دیگر جنایتی دیگر توسط این خونخواران غدار تكرار شد. روز یكشنبه 21 حوت 1390 برابر با 11 مارچ 2012 ساعت 3 صبح در حالیكه هموطنان مان در خانه هایشان در ولسوالی پنجوائی ولایت قندهار در خواب بودند توسط جلاد امریكایی به رگبار بسته شدند كه تعداد 17 تن از آنها جان باختند و تعداد 12 تن دیگر از آنها زخمی گردیدند. در این جنایت هولناك ضد انسانی اكثریت قربانیان زنان و كودكان بودند. در پی این جنایت سردسته قاتلان مزدور امپریالیستهای جهان اوبامای كثیف ابراز تأسف میكند و كرزی سردسته مزدوران و نوكران امپریالیستهای غارتگر در كشور ما بطور تصنعی تأثرات خود را بیان و از اربابان امریكائی اش میخواهد كه در این باره توضیح بدهند!!!
كسانی كه خود از گردانندگان اصلی جنایت های بیشمار انجام شده بر خلقهای ما هستند، مكارانه نقش بازی میكنند. یكی میگوید كه از شنیدن این خبر شوكه شده است (اوبامای جنایتكار) و دیگری رول حامی مردم را بازی میكند (كرزی مزدور).
اینك پیام ما به خلقهای زجر كشیده ما اینست كه در مبارزه با اشغالگری و طرد اشغالگران از كشور قاطعانه عمل كنند و هرگز فریب اغواگریهای دولت دست نشانده را نخورند. در این چند روز دولت مزدور تلاش بسیار كرده است تا تحت نام قانونمند سازی موجودیت اشغالگران مردم را آرام نماید. مزدوران امپریالیستها آنهائی كه در بخش های مختلف و رده های بالائی این حاكمیت ننگین قرار دارند هریك از فرصت استفاده كرده و امضای پیمان استراتژیك را بهترین راه برای قانونمند سازی نیروهای متجاوز و اشغالگر نشان دادند. پیمانی كه برای برده ساختن خلق های ما و برای حفظ سلطه امپریالیستها و در قدرت ماندن مزدوران آنها یعنی دولتی مزدور میباشد.
بعنوان مثال به گفته های معاون مجلس سنای دولت دست نشانده توجه نمائید:
محمد اعلم ایزدیار معاون مجلس سنای دولت دست نشانده در مصاحبه اش با خبرگزاری فارس با ابراز اینكه "مردم افغانستان خواستار محاكمه نظامیان آمریكایی كه دست به كشتار غیرنظامیان می زنند،‌ هستند" بزعم خودش از خواست مردم ما خبر میدهد و با استفاده از بیان خواست مردم در مصاحبه اش بیشرمانه خلاف منافع مردم ما، امضای پیمان استراتژیك را راه حل قطع كشتار غیرنظامیان میداند و از دولت دست نشانده میخواهد تا در مورد امضای پیمان استراتژیك به مشوره های مجلس سنای مزدور گوش فرا دهد وی در ادامه مصاحبه اش چنین اظهار داشته است: حضور نظامیان خارجی در افغانستان قانونمند نیست و به همین دلیل دولت افغانستان نمی تواند تا علیه نظامیان خارجی كه مرتكب جرم در این كشور می شوند،‌ اقدام كند و آنان را به محاكمه بكشاند.
ایزدیار معاون مجلس سنای كشور گفته است:‌ پس از امضای پیمان استراتژیك كابل – واشنگتن مشخص خواهد شد كه آیا 2 طرف این پیمان در مورد این مسئله چگونه توافق خواهند كرد.
معاون مجلس سنای كشور علاوه كرده است كه: بر اساس مشورت های "لویه جرگه سنتی"، در صورتی كه پیمان استراتژیك كابل – واشنگتن به امضا برسد،‌ باید این نظامیان بر اساس قوانین نافذه افغانستان مجازات شوند.
وی افزوده است:‌ دولت افغانستان باید در مذاكرات روی پیمان استراتژیك مشورت های لویه جرگه سنتی را فراموش نكند.
ایزدیار در ادامه صحبت هایش با خبرگزاری فارس تصریح كرده است كه: بر اساس اطلاعاتی كه در دست است،‌ چگونگی مجازات نظامیان خارجی در صورتی كه جرمی را مرتكب شوند، یكی از چالش های پیمان استراتژیك است و دولت افغانستان اصرار دارد كه باید مجرمان بر اساس قوانین افغانستان و در داخل این كشور محاكمه شوند،‌ اما مقامات آمریكایی تا هنوز این خواست دولت افغانستان را نپذیرفته اند.
ایزدیار ها در كشور ما مزدور امپریالیستهای خونخوار هستند و از هر فرصتی استفاده میكنند تا به اربابان شان خدمت كنند و در مقابل دستاوردهای ننگین ضد خلقی خود را داشته باشند. اینان میكوشند تا با امضای پیمان استراتژیك موجودیت اشغالگران جنایتكار را به زعم خودشان از نوعی مشروعیت برخوردار سازند. و به اینطریق دست آنان را در عرصه بین المللی برای چپاول و غارتِ بیشتر آزادتر سازند.
در صورتیكه آزادی خلقهای ما تنها با خروج اشغالگران و سرنگونی دولت دست نشانده و ایجاد دولت مردمی نوین تأمین میگردد، این مزدوران در تلاشند تا امریكای خونخوار و شركایش را در رسیدن به اهداف ضد انسانی و استعمارگرانه شان از طریق امضای پیمانهای استراتژیك نزدیك تر سازند. زیرا دایمی سازی حضور نیروهای اشغالگر در كشور ما حافظ بقا و دوام حاكمیت ننگین این مزدوران میباشد.
جنبش زنان تحت ستم افغانستان – فریاد با ابراز غم شریكی عمیق خود با باقیماندگان و وابستگان قربانیان ولسوالی پنجوائی و دیگر قربانیان خلقهای تحت ستم كشور بار دیگر متعهد میشود تا پیروزی كامل در بیرون ساختن اشغالگران از وطن و سرنگونی دولت دست نشانده و برقراری دولت مردمی نوین هرگز از پای ننشیند.

مرگ بر اشغالگران
مرگ بر دولت دست نشانده
زنده باد قیام مردمی
زنده باد انقلاب
زنده باد آزادی
برقرار باد جمهوری دموكراتیك نوین
جنبش زنان تحت ستم افغانستان - فریاد
24 حوت 1390

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر