۱۳۹۱ آذر ۶, دوشنبه

مرگ ستار بهشتي كارگر وبلاگ نويس بايد پيگيري شود
مرگ ستار بهشتي كارگر وبلاگ نويس بايد پيگيري شود


 ستار بهشتي، كارگر وبلاگ نويسي كه تنها  جرم او دفاع از حقوق اوليه انساني بود، در بازداشت پليس جان باخت. اين كارگر كه تنها صداي اعتراض خود را به وضعيت حاكم بر جامعه از طريق نوشته هاي شخصي در وبلاگش اعلام كرده بود، به شهادت هم بندي هايش در اثر شكنجه هاي وارده در بازداشتگاه در گذشت. او جرمي جز اعتراض به بي عدالتي ها و محروميت هاي حاكم بر كارگران و زحمتكشان نداشت و به گفته خودش به علت كارگر بودن و نداشتن تمكن مالي و سهميه هاي غيرعادلانه در دانشگاه، نتوانست به تحصيلاتش ادامه دهد.
زندگي او مشتي از خروار زندگي ميليون ها كارگري است كه به علت فقر و تنگدستي و شرایط ناعادلانه حاكم در سختي و تنگدستي روزگار مي گذرانند. در حالي كه افرادي محدود از زندگي هاي افسانه اي و بريز و بپاش هاي بي حساب برخوردارند .
رفتارهاي غيرانساني در بازداشتگاه ها، سالهاست كه از سوي منابع مختلف مورد تاييد قراگرفته است. مرگ زهرا كاظمي ، قرباني هاي كهريزك و قتل هاي زنجيره اي مخالفان از زمره گواهان شناخته شده ي اين روند هستند.  متاسفانه پرونده هاي تشكيل شده در موارد گذشته هيچ يك به جایي نرسيده است
ما خواهان پي گيري و مشخص شدن آمران وعاملان اين برخوردها در همه سطوح هستيم  تا بار ديگر شاهد چنين فجايعي نباشيم و كارگران و زحمتكشان و همه آحاد مردم بتوانند خواسته هاي خود را بدون هيچ محدوديتي بيان كنند.

سنديكاي رانندگان شركت واحد تهران وحومه
اتحادیه نیروی کار پروژه ای
كانون مدافعان حقوق كارگرهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر