۱۳۹۱ دی ۹, شنبه

گزارش سوم از اعتصاب کارگران پتروشیمی امیرکبیر


گزارش سوم از اعتصاب کارگران پتروشیمی امیرکبیر

در تجمع کارگران پتروشیمی امیرکبیر جلو فرمانداری ماهشهر، کارگران خواسته های اخیر خود را طی نامه ای به فرماندار اعلام نمودند. این خواسته ها شامل:

1) افزایش حداقل 20% حقوق پایه (این مهمترین خواست اعتصاب جاری کارگران است)،

2) مختومه شدن پروندۀ اتهامی نمایندگان کارگران شرکت از سوی اطلاعات (که تحت بهانه های مختلف آنها را احضار و بازجویی می نمایند)،

3) برقراری ساعات اضافه کار 120 ساعته طبق روال قبل (پیمانکار جدید قصد تقلیل ساعات اضافه کار را - به 80 ساعت در قرارداد جدید - دارد، زیرا مزد کارگران آنقدر ناچیز است که مجبور به تحمل اضافه کاری حتی برای مبلغی اندک می باشند)،

 4) تمامی نفرات کارگری گروه های کار زیر نظر یک شرکت باشند (برخی از کارگران مانند داربست کاران زیر نظر شرکت دیگری کار می کنند و این مسئله به یکپارچگی کارگران لطمه وارد می سازد)،

5) دادن هرگونه پاداش و کارانه به طور یکسان به نیروهای رسمی و پیمانی (که در بیشتر مواقع به کارگران پیمانی تعلق نمی گیرد و یا از سر و ته آن زده می شود).

صبح روز 28/9/91 پس از التیماتوم کارگران به حراست مبنی بر کار نکردن نفرات اعزامی از مناطق دیگر در سایت، گروه اعزامی نیز کار نمی کنند و حراست به آنها اجازه نمی دهد که حتی در محیط کار ظاهر شوند. امروز قرار بود که جواب خواست های کارگران داده شود، اما فعلا جوابی داده نشده و به روز بعد موکول شده است. مسئولان با توجه به نزدیک شدن به سرِ برج (عقب انداختن پرداخت حقوق به عنوان یک حربه) و تجمع طولانی جلو درب شرکت در هوای سرد، قصد دارند با بلاتکلیف گذاشتن و خسته کردن کارگران (حتی به قیمت پایین آمدن ظرفیت تولید) آنان را به عقب برانند و سیاست های ضد کارگری خود را تثبیت کنند. اعتصاب فعلا ادامه دارد.

کارگران انقلابی متحد ایران
ruwo.iran@gmail.com

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر