۱۳۹۲ اردیبهشت ۲۸, شنبه

دعوت به کارزار سه‌ روز‌ه‌ی «ضد انتخاب جمهوری‌اسلامی»


دعوت به کارزار سه‌ روز‌ه‌ی «ضد انتخاب جمهوری‌اسلامی»

۱۲ و ۱۳ و ۱۴ ماه مه ۲۰۱۳ - کارزار مرکزی در بروکسل

رأی زنان: سرنگونی جمهوری اسلامی!
انتخاب زنان: جهانی بدون ستم و استثمار!

جامعه‌ی ایران آبستن تحولات بزرگی است. هر واقعه‌ای می‌تواند جرقه‌ی رخدادهای بزرگی شود؛ از جمله واقعه‌ای چون انتخاباتِ فریبکارانه‌ی رژیم زن‌ستیز جمهوری اسلامی.
انتخابات جمهوری اسلامی همواره مجالی برای انتخاب یکی از میان جمع مرتجعینِ مردسالار و زن‌ستیز بوده است. امروزه این نظام آن چنان آبروباخته است که در نگاه میلیون‌ها نفر از زن و مرد توجیه خود را برای ادامه‌ی موجودیت از دست داده است؛ به ویژه در نگاه زنان.
در این بحرانِ عدم مشروعیت، جمهوری اسلامی از بین مردمی که فقر و شکاف طبقاتی بی‌سابقه‌ای را تجربه‌ می‌کنند، بسیار هدفمند دو قشر را به شدت و به شکل عریان سرکوب می‌کند: جوانان طبقات تحتانی و زنان. یعنی کسانی که بیشترین خسارت و فشار را در این بحران سیاسی و اقتصادی تحمل می‌کنند و بیشترین پتانسیل را برای شورش و عصیان علیه وضع موجود دارند.
روی دیگر این سکه‌ی خونبار این است که می‌بینیم از ایران تا عراق و افغانستان و مصر و لیبی و سوریه ... چگونه امپریالیست‌ها با دخالت مستقیم و غیرمستقیم یا نظامی و غیرنظامی خود در برپایی و تقویت حکومت‌های مذهبی نقش داشته‌اند و ما زنان اولین قربانیان استقرار این دولت‌های اسلامی و ضدزن بوده‌ایم.
برای ما شکی باقی نمانده است که حقوق ما زنان و منافع طبقاتی فرودستان، نه از دل مشارکت و تلطیف ساختار حکومت‌های بنیادگرای اسلامی و کانال‌های مدنی آن یعنی «انتخابات» تأمین می‌شود و نه با تکیه به مراهم جنگ‌سالاران امپریالیست و چشم امید به پارلمان‌ها و لویی‌جرگه‌های ارتجایی‌شان.
ما با شرکت در هیچ نوع انتخاباتی در این سیستم متکی به روابط پدر- مردسالارانه و واپس‌گرا نمی‌توانیم در تعیین سرنوشت خودمان و در ایجاد یک تغییر جدی و اساسی نقش بازی کنیم. ما در حفظ این نظام پوسیده هیچ نفعی نداریم.
این رژیم شایسته‌ی بودن نیست. این رژیم باید به دست قربانیانش، به‌ویژه زنان سرنگون شود و بر جای آن نظامی بنشیند که برابری زن و مرد از بدیهی‌ترین اصولش است.
ما زنان انقلابی تا سرنگونی این رژیم از پای نخواهیم نشست. زندگی ما بر گِرد بسیج و سازماندهی نیروی زنان برای سرنگونی جمهوری‌اسلامی و روابط مردسالارانه و واپس‌گرا می‌چرخد.
ما زنان نه تنها برای گسستن زنجیرهای خود بلکه برای گسستن زنجیر خفقان، فقر و سرکوب، ستم و استثمار از دست و پای تمامی هفتاد میلیون مردم ایران مبارزه می‌کنیم.
ما زنان آگاه ایران به جای رفتن پای صندوق‌های رأی، مضحکه‌ی انتخابات را تبدیل به کارزار افشای این رژیم زن‌ستیز و توضیح ضرورت عاجل و حیاتی سرنگونی آن خواهیم کرد.
ما زنان ایران به جای انتخاب از میان بد و بدتر، جامعه‌ای را انتخاب می‌کنیم که در آن هیچ ستم و استثماری نباشد.
در این راستا سازمان زنان هشت مارس (ایران- افغانستان)، کارزار مرکزی سه رو‌زه‌ای را در بلژیک (بروکسل) سازمان داده است. جای همه‌ی کسانی که در اشتیاق پایان بخشیدن به حیات پر از جنایت و فساد جمهوری اسلامی به سر می‌برند در این کارزار است. به ما بپیوندید تا همراه با هم بتوانیم صدای مردم ستمدیده‌ی ایران به‌ویژه زنان را به گوش مردم مترقی جهان برسانیم.
این کارزار جای همه‌ی کسانی‌ست که رأی بر سرنگونی جمهوری اسلامی داده‌اند.

این کارزار جای همه‌ی کسانی‌ست که شکی ندارند منافع مردم تحت ستم و زحمت‌کش از درون صندوق‌های فریب‌کاری بیرون نمی‌آید.

این کارزار جای همه‌ی کسانی‌ست که قلبش‌شان از بردگی خواهرانش تحت حکومت زن‌ستیز جمهوری اسلامی لرزیده است!

این کارزار جای همه‌ی کسانی‌ست که از رقص مرگ جوانان فقیر و فرودست بر چوبه‌های دار جمهوری اسلامی قلب‌شان لرزیده است!

این کارزار جای همه‌ی کسانی‌ست که برای جدائی دین از دولت مبارزه می کنند!

این کارزار جای همه‌ی کسانی‌ست که می‌خواهند به فقر، گرسنگی، تن‌فروشی، سنگسار، اعدام، زندان، شکنجه، برتری‌طلبی ملی، ستم مذهبی، تبعیض، آپارتاید، سرکوب و خفقان و ... خاتمه بدهند!

این کارزار جای همه‌ی کسانی‌ست که می خواهند به ستم جنسیتی و فرودستی زنان و به استثمار و بردگی نقطه‌ی پایانی بگذارند!
گسترده، پرشور و پرتعداد به این کارزار بپیوندید!

سازمان زنان ۸ مارس (ایران – افغانستان) - می ۲۰۱۳ (اردیبهشت ۱۳۹۲)

کارزار ضد انتخاب جمهوری اسلامی
زمان و مکان کارزار مرکزی:
۱۲ و ۱۳ و ۱۴ ژوئن ۲۰۱۳ – کارزار مرکزی سه روز کامل در بروکسل

جزئیات بیشتر به زودی به اطلاع خواهد رسید. اما اگر می‌خواهید به شکل فردی یا متشکل به این کارزار بپوندید می توانید برای دریافت اطلاعات بیشتر با ایمیل و یا تلفن زیر با ما در تماس باشید. با مشارکت شما در سازماندهی این کارزار در بروکسل و یا سایر کشورها به شکل موازی می‌توانیم عرصه‌ی مبارزه را گسترده‌تر و پرقدرت‌تر نماییم.
Mobile: 0032486484 Email: karzar.zede.entekhabat@gmail.com
www.8mars.com zan_dem_iran@hotmail.com
www.facebook.com/8Marsorg www.youtube.com/8marsorg

 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر