۱۳۹۲ مرداد ۲, چهارشنبه

فراخوان پنجمین نشست سراسری اتحاد چپ
     
فراخوان پنجمین نشست سراسری اتحاد چپ          
             ایرانیان در خارج از کشور
رفقا و یاران !
اتحاد چپ ایرانیان در خارج از کشور در آستانه چهارمین سال بنیانگذاری خود قرار دارد و این رخداد برابر است با پنجمین نشست سراسری این اتحاد که در تاریخ دوم ، سوم و چهارم ماه آگوست در شهر مونترال - کانادا ، برپا خواهد شد .
اتحاد چپ ایرانیان در خارج از کشور نهادی مستقل با سمت و سوی سوسیالیستی است که بر مبنای حضور فردی اعضایش و حول محور اشتراکات آنان تشکیل شده و به هیچ حزب ، سازمان و نهادی وابستگی ندارد . ما با کوشش پیگیرانه و مستمر تمامی رفقای عضو و هواخواهان ، تلاش کرده ایم که موانع و مشکلات را از پیش پای خود برداشته و عرصه فعالیت های خود را گسترش دهیم .
اتحاد چپ ایرانیان در خارج از کشور خواهان سرنگونی تمامیت رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی است ، با هر گونه دخالتگری امپریالیستها در امور ایران مخالفت شدید داشته و همراه با دیگر نیروهای چپ انقلابی در جهت شکل دادن به یک آلترناتیو سوسیالیستی به رهبری طبقه کارگر کوشش میورزد .
در این راستا اتحاد چپ ایرانیان در خارج از کشور با خشنودی از شما سوسیالیستها ، کمونیستها ، ایرانیان آزادیخواه و برابری طلب دعوت میکند که ما را برای بهره گیری از تجارب ، شناخت و توانمندی هایتان یاری رسانده تا برای اتحادی گسترده تر و با کیفیتی بهتر در محیطی رفیقانه در کنار دیگر اعضای اتحاد چپ در این نشست شرکت کنید .
سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی
ننگ و نفرت بر جنگ و دخالتهای امپریالیستی
برقرار باد سوسیالیسم
اتحاد چپ ایرانیان درخارج از کشور
برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت کتبی فعالیت هایمان شما میتوانید با پست الکترونیکی و تلفن زیر تماس حاصل کنید
تلفن :   ۲۲۳۳ - ۵۶۹ (۵۱۴ ) iranleftalliance@gmail.com

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر