۱۳۹۲ آذر ۱۶, شنبه

در رابطه با اعدام چهار جوان عرب!در رابطه با اعدام چهار جوان عرب!

الشعب یرید اسقاط النظام!
چهار فعال سیاسی عرب به دست جمهوری  اسلامی در فلاحیه (شادگان) خوزستان اعدام شدند! خبر اعدام غازی عباسی، عبدالرضا امیر خنافره، عبدالامیر مجدمی و جاسم مقدم پناه توسط مقامات قضایی و امنیتی استان خوزستان به خانواده های این جانباختگان اعلام شده است. هم چون موارد قبلی این اعدام ها در خفا صورت گرفته و رژیم از تحویل جنازه این عزیزان به خانواده هاشان امتناع کرده است. این چهار فعال سیاسی عرب که به گفته نیروهای اطلاعاتی ایران عضو یک گروه مسلح بودند و به اتهام تشکیل “کتیبه احرار” (گردان احرار)  دستگیر و متهم به اقدام علیه امنیت ملی، اقدام مسلحانه، فساد فی‌الارض و محاربه شدند. رژیم این بار موج اعدام جوانان و خطه خوزستان  را آماج قرار داده است این بار حربه تبلیغاتی رژیم برای موجه نشان دادن این اعدامها «عضویت در سازمانهای مسلح »" و به كار گیری روشهای مبارزه قهرآمیز است. حتی اگر این عزیزان معتقد به مبارزه مسلحانه بودند و در این راه فعالیت هایی را سازمان دادند، امر شان بر حق بوده است. متشكل شدن حق مردم است. كاربرد قهر توسط مردم در برابر رژیمی خونخوار كه تا به دندان مسلح بوده نه تنها عادلانه است بلكه باید مورد حمایت همگان قرار گیرد. تنها كسانی واقعا مخالف قهر ضد انقلابی هستند كه از قهر عادلانه حمایت كنند.
بدین ترتیب رژیم جمهوری اسلامی همزمان با مذاکرات و توافقات ژنو، همزمان با عکسهای یادگاری محمد جواد طریف با امپریالیستهای 5+1 و همزمان با تدوین «منشور حقوق شهروندی» دولت تدبیر و امید پروژه اعدام جوانان و فعالین سیاسی کرد و عرب و بلوچ را کماکان به پیش میبرد.
سرکوب سیستماتیزه و مضاعف ملل تحت ستم دیر زمانی است که یکی از ارکان اصلی دولت  جمهوری اسلامی است.  سرکوب و اعدام وحشیانه ی فعالین سیاسی-فرهنگی کرد و عرب و بلوچ در ماههای اخیر بیان عمق آشتی ناپذیری تضاد جمهوری اسلامی با ملل تحت سلطه در این مناطق محروم و فقر زده است. سرکوب مطلق سیاسی و فرهنگی ملت عرب در ایران در شرایطی صورت می گیرد که خوزستان منبع اصلی در آمد و حیات اقتصادی دولت بورژوا-کمپرادوری جمهوری اسلامی و خط رابط اصلی این دولت با نظام جهانی سرمایه امپریالیستی است. با این وجود خوزستان و به ویژه مناطق عرب نشین آن یکی از محرومترین و فلاکت زده ترین استانهای ایران است و این محرومیت مضاعف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بانی اصلی شورش و اعتراض جوانان عرب میباشد و پاسخ جمهوری اسلامی نیز البته روشن و کوتاه است: سرکوب، شکنجه و اعدام برای کوچکترین حرکت اعتراضی.
این جنایت عریان، این سبعیت بی پایان درست در روزهای توهم مضاعف و سکوت شرم آور و وقیحانه ی بخش وسیعی از اقشار و طبقات میانی جامعه ایران اتفاق میافتد. در شرایطی که معرکه ی دار و تازیانه ی جمهوری اسلامی در کردستان و بلوچستان و خوزستان بر پا است، این طبقه ی «مدنی به سر عقل آمده»، دستگاهها و امکانات تبلیغاتی آن، افکار عمومی نفرت انگیزش ترجیح میدهند برای ظرافت دیپلماتیک وزیر دستگاه خارجه و گزارش صد روزه ی رئیس «با تدبیر» کابینه ی بنفش سوت و کف کشیده و به استقبال و بدرقه ی ایشان برود و بی تفاوت از کنار جنازه های به دار آویخته شده ی جوانان عرب و کرد و بلوچ بگذرد. شوونیسم  فارس به این هم بسنده نکرده و در حالی که از مظلومیت و پایداری سران در حصر سبز در ویلاهای شخصیشان قصه ها سر هم میکند بر سند اعدام جوانان کرد و بلوچ و عرب به بهانه ی واهی «تجزیه طلبی» یا انتقام خون «مرزداران مظلوم» که به واقع مزدوران باج بگیر ارتجاع اسلامی هستند، مهر تأیید میگذارد. وقاحت شوونیسم فارس و ایدئولوگ های رسمی به درجه ای رسیده است که اکبر گنجی، عطاالله مهاجرانی، ابراهیم نبوی و همپالکیهای ملی مذهبیشان با صراحت تمام از حقانیّت و وجاهت اعدامها و کشتارها و قتل عامها از همان فردای بهمن 57 تا همین امروز سخن میگویند.
در برابر چنین نمایش متعفنی، پرولتاریای تمامی ملل ساکن ایران باید بر ضرورت انقلاب کمونیستی جهت خاتمه دادن بر هرگونه ستم و سلطه و استثماری آگاه شده و با تأکید بر رفع ستم ملی و افسون زدایی از عظمت طلبی فارس و مرزبندی قاطع با هر افق ناسیونالیستی دیگری، بر وحدت انترناسیونالیستی تأکید کند

آری انترناسیونال است نژاد انسانها!
مرگ بر رژیم جمهوری اسلامی!
زنده باد انقلاب، زنده باد کمونیسم!
حزب کمونیست ایران (مارکسیست.لنینیست.مائوئیست)
14آذرماه 1392- 5دسامبر 2013
آدرس های اینترنتی حزب کمونیست ایران (م.ل.م)

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر