۱۳۹۱ مرداد ۷, شنبه

دعوت به میتینگ اعتراضی در دفاع شهروندان افغانستانی در ایران

دعوت به میتینگ اعتراضی در دفاع  شهروندان افغانستانی در

 ایران

دعوت به میتینگ اعتراضی
حملات نژادپرستانه علیه شهروندان افغانستانی در ایران را محکوم می کنیم!
افغانستانی های ساکن شهر یزد در روز دوشنبه 5 تیر ماه ١٣۹١مورد حملات نژاد پرستانه و از پیش برنامه ریزی شده نیروهای امنیتی رژیم جمهوری اسلامی قرار گرفتند. در این حمله وحشیانه خانه های بسیاری از شهروندان به آتش کشیده شد و عده بسیاری از زنان، کودکان، سالمندان وجوانان افغانستی  هم در کوچه وخیابان مورد حمله و اذیت و آزار چماقداران رژیم قرار گرفتند. در نتیجه ی این عمل جنایت کارانه، تعدادی از شهروندان افغانستانی از جمله زنان و کودکان مجروح شدند و خانه های بسیاری از آنان در آتش سوخت. بسیاری هم برای نجات جان خود به بیابان ها گریختند. 
در جنایتی دیگر روز سه شنبه 6 تیر ماه امسال در روستای چهارستون از توابع سلماس، گروهی از شهروندان افغانستانی که قصد مهاجرت به ترکیه را داشتند هدف تیر اندازی نیروهای انتظامی رژیم جمهوری اسلامی قرار گرفتند که بر اثر آن 18 تن در دم کشته و 5 تن به شدت زخمی شدند.
در ماه های گذشته بر شدت و ابعاد سیاست های ضد افغانستانی ها افزوده شده است.بر اساس این سیاست ضد انسانی اقامت شهروندان افغانستانی در 40 شهرممنوع شده است. در بسیاری از شهرهای ایران زندگی را بر شهروندان افغانستانی سیاه کرده اند. ازجمله در استان فارس، مقامات محلی از رانندگان وسایل نقلیه خواسته اند که از جا به جایی مسافران افغانستانی که برگ اقامت ندارند خودداری کنند. نانوایی ها نیز ازفروش نان به افغانستانی های بدون برگ اقامت منع شده اند، حتی به شهروندان استان اختیارداده شده که جلوی افغانستانی ها را بگیرند و از آنها برگ اقامت بخواهند.
رژیم جمهوری اسلامی آپارتاید شدیدی را علیه شهروندان افغانستانی به پیش می برد. 
توهین به شهروندان افغانستانی در ایران توسط رژیم جمهوری اسلامی توهین به همه انسان های شریف و آزادیخواه در ایران است.
آزادیخواهان 
 
 
-      
برای محکومیت سرکوب نژاد پرستانه ی شهروندان افغانستانی در ایران
-         برای برابری  کامل حق شهروندی  همه ی ساکنان ایران
در متینگ اعتراضی ما شرکت کنید.
زمان : یکشنبه 29 ژوئیه 2012 ، ساعت 13
مکان: مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران                       
Podbieskiallee 67,
14195 Berlin
U3- Podbieskiallee
برگزارکنندگان:
مرکز فرهنگی و هماهنگی افغانها (برلین)
کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران-برلن 
کانون پناهندگان سیاسی ایرانی-برلن

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر