۱۳۹۱ تیر ۳۰, جمعه

شماره جديد نشريه آرش منتشر شد!

شماره جديد نشريه آرش منتشر شد!
نقش سند در تاريخ نويسی و تاريخ سازی / نقد و بررسيِ «در دامگه حادثه» / به بهانه‌ی 8 مارس / به مناسبت مرگ‌آگاهان دهه‌ی شصت / مقالاتمدير مسئول و سردبير: پرويز قليچ خانی
دبير تحريريه: نجمه موسوی
http://www.arashmag.com


نقش سند در تاريخ نويسی و تاريخ سازی

5- دفاعيات بيژن جزنی و حسن ضيا ظريفی در ردّ صلاحيت دادگاه نظامی

22- متن‌هايی که ما را به فضای دهه چهل مي‌برد .
محمد رضا شالگونی

24- مصاحبه با تورج اتابکی و ناصر مهاجر در باره‌ی سند.
آرش

30- مقالاتی در رابطه با سند سازی رژيم اسلامي، از: بهروز شيدا، احمد کريمی حکاک، ناصر کاخساز، سعيد پيوندي، اسد سيف، تراب حق‌شناس، علی امينی نجفي، شيوا فرهمند، محمد اميني، حيدر تبريزي، بهمن امير حسيني، محمد اميدوار، مريم جزايري، محمد قراگوزلو و اسد سيف،

123- شاهدان زنده‌ی شکنجه‌های ساواکِِ دوران پهلوی: فاطمه سعيدی (مادر شايگان)،
ناصر رحماني‌نژاد، اشرف دهقاني، تقی روزبه، جمشيد طاهري‌پور، مليحه شريف‌زاده، محمود خادمي، فريبرز سنجري، ناصر جوهري، حسن راهي، مهدی فتاپور، روبن مارکاريان، يدالله بلدی.

193- گفتگوی احمد احمديان با جيمز کاکرافت

ِ
نقد و بررسيِ «در دامگه حادثه»

196- ابرو کمانيِ سلطنت، در «دامچاله‌ی» رژيم اسلامی
مهدی اصلانی

205- نگاهی گذرا به «در دامگه حادثه» اصغر جيلو

213- دامگه حادثه يا دامچاله‌ی «محقق تاريخِ معاصر»
کيوان سلطانی

217- سئوال آرش: عرفان قانعي‌فرد کيست؟ پاسخ‌های:
دبيرخانه کميته مرکزی کومله، محمد آسنگران (حزب کمونيست کارگری)، عبدالله حسن‌زاده.

223- وجدان های بيدار، ندای حق‌خواهی مرا ناديده نگيريد؟
پرويز انصاری


به بهانه‌ی 8 مارس

228- نگاه زنانه به تحولات جاری نجمه موسوی
- گفتگوی نجمه موسوی با: آن نيوا
Anne Nivat، فوزيه زوواری Fouzia Zouari
، مارلن تويينينگا
Marlene Tuininga، لاميا صفي‌الدين Lamia Safieddine ،
و ترجمه بخشی از کتاب، بنوات گرولت
Benoite Groult .


به مناسبت مرگ‌آگاهان دهه‌ی شصت
243 - دو خاطره از داوود مدائن اکبر محمدی

245- «يادِ بعضی نفرات»
رضا مقصدی

246- «تغزل يک چشم» به ياد داوود مدائن
اسفند کريمی

248- با درود به تمام رهروان راه سوسياليزم
ممد لطفی بيد هندی

249- مسأجر) محمود خليلی

251- بهار با بچه‌ها، بهار بی بچه‌ها
ايرج مصداقی

256- درباره‌ی فرشته بوزچلو (مريم)
نادر ساده

258- کشتار زندانيان سياسی در تابستان 67
جعفر يعقوبی

261- شعری به مناسبت اول ماه می علی يزدانی


مقالات
262- ريشه‌های اقتصاد سياسی بحران اقتصادی در ايران
پرويز صداقت

267- بحران هسته‌اي، حمله نظامی و تحريم‌ها؟ نتايج، ....
محمد رضا شالگونی

273- مهندسی انتخابات در چرخه استبداد
کاظم علمداری

276- امواج جنبش‌های جديد ضد سرمايه‌داری
تقی روزبه

279- چشم‌انداز هزار توی اپوزيسيون در خارج از کشور
اسماعيل نوري‌علاء

284- من و «حق» بيژن جزنی و کشتار 30 فروردين
ايرج مصداقی

292- آيه‌های شيطانی در قرآن باقر مؤمنی

295- تهمت و دروغ، حربه‌ای ارتجاعی
نهادهای همبستگی با جنبش کارگری

298- از خود بيگانگيِ انسان
يوآخيم اسرائل / ترجمه‌ی محمد ربوبی
301- از جنگل تا «جنگل»
س. سيفی

303- تختی و شاه و شاملو رضا امير عزيزی

305- نيروهای کار- جنبش‌های کارگری
عباس منصوران

306- آذر درخشان تا آخرين دم روی صحنه بود
تراب حق شناس
http://www.arashmag.com


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر