۱۳۹۰ بهمن ۷, جمعه

کانال تلويزيونی چشم انداز

کانال تلويزيونی چشم انداز 
برنامه ای از تلويزيون اتحاد چپ ايرانيان در خارج از کشور
قيام ۵ بهمن۱۳۶۰ سربداران در آمل
گفتگو با مريم جزايری از فعالين حزب کمونيست ايران (مارکسيست -لنينيست –مائوئيست
 تاريخ يکشنبه ۲۹ ژانويه ۲۰۱۲
ساعت ۱ بعدازظهر به وقت شرق آمريکا
ساعت ۷ بعدازظهر به وقت اروپای مرکزی
ساعت ۳۰ .۹ بعدازظهر به وقت ايران
از طريق کانال تلويزيون انديشه به مدت يک ساعت پخش خواهد شد
http://andisheh.tv/ 
باز پخش برنامه دو شنبه ۳۰ ژانويه ۲۰۱۲
ساعت ۸ صبح به وقت شرق آمريکا ،۲ بعداز ظهر به وقت اروپای مرکزی و ۴.۳۰بعداز ظهر به وقت ايران
تقاضا منديم که پيشنهادات ، نظرات و انتقادات خود را از ما دريغ نداريد
etehadchaptv@gmail.com 
iranleftalliance@gmail.com 
بخش تبليغات اتحاد چپ ايرانيان در خارج از کشور 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر