۱۳۹۰ بهمن ۷, جمعه

کانال تلويزيونی چشم انداز


کانال تلويزيونی چشم انداز 


برنامه ای از تلويزيون اتحاد چپ ايرانيان در خارج از کشور
قيام ۵ بهمن۱۳۶۰ سربداران در آمل
گفتگو با مريم جزايری از فعالين حزب کمونيست ايران (مارکسيست -لنينيست –مائوئيست
 تاريخ يکشنبه ۲۹ ژانويه ۲۰۱۲
ساعت ۱ بعدازظهر به وقت شرق آمريکا
ساعت ۷ بعدازظهر به وقت اروپای مرکزی
ساعت ۳۰ .۹ بعدازظهر به وقت ايران
از طريق کانال تلويزيون انديشه به مدت يک ساعت پخش خواهد شد
باز پخش برنامه دو شنبه ۳۰ ژانويه ۲۰۱۲
ساعت ۸ صبح به وقت شرق آمريکا ،۲ بعداز ظهر به وقت اروپای مرکزی و ۴.۳۰بعداز ظهر به وقت ايران
تقاضا منديم که پيشنهادات ، نظرات و انتقادات خود را از ما دريغ نداريد
etehadchaptv@gmail.com 
iranleftalliance@gmail.com 
بخش تبليغات اتحاد چپ ايرانيان در خارج از کشور 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر