۱۳۹۱ اردیبهشت ۱۰, یکشنبه

دادگاه جمهوری اسلامی ایران برگزار می شود


دادگاه جمهوری اسلامی ایران برگزار می شود
لندن ١٨ تا٢٢ ژوئن ۲٠١٢

” کشتار زندانيان سياسي ايران در دهه شصت: در جستجوي عدالت و دادخواهی”

برای نخستین بار در تاریخ ایران و جهان، مردمی ظلم دیده و تحت ستم، که شاهد یکی از فجیع ترین جنایات تاریخ معاصر بشری و کشتار یک نسل از مبارزان سیاسی در زندان بوده اند-در حالی که دادگاه ها و نهادهای حقوقی و قضائی بین المللی از رسیدگی به آن اجتناب می کنندپرچم دادخواهی و رسیدگی به آن را به دست گرفته اند.


چهار سال پیش، اواخر شهریور ١٣٨۶برابر با سپتامبر ۲٠٠٧، جمعی از اعضای خانواده های جان سپردگان دهه شصت و جان بدربردگان از کشتار زندانیان سیاسی در این دهه، با یاری و همراهی فعالان عرصه های سیاسی و اجتماعی، حرکتی را آغاز کردند که در بدو امر تصویر و آینده آن به روشنی امروز نبودمی دانستیم رسیدگی مردمی به هولناک ترین کشتار تاریخ معاصر ایران، کار بسیار دشوار و صعب العبوری استبا دست خالی و تنها با اتکا به انگیزه و تلاش مشترکمان، می خواهیم جمهوری اسلامی را به خاطر کشتار بیش از پانزده هزار زندانی سیاسی در دهه شصت به محاکمه مردمی بکشیم.

چهار سال تلاش بی وقفه مردمی مصمم برای رسیدگی به کشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت به بار نشست.این دادگاه مردمی، رژیم جمهوری اسلامی ایران و رهبران و دست اندرکاران کشتار زندانیان سیاسی را، که از روزهای پایانی خرداد 60 آغاز و در تابستان 67 به اوج رسید، به ارتکاب جنایت علیه بشریت محاکمه خواهد کرد.کشتار مخالفان در زندان در دهه شصت، مصداق جنایت علیه بشریت استهیچ یک از ده ها هزار زندانی سیاسی، چه آن ها که اعدام شدند و چه آن هائی که جان سالم بدر برده و از زندان بیرون امدند، درهیچ دوره ای از دهه شصت به وکیل و تسهیلات و مشاوره حقوقی و خانواده خود دسترسی و حق دفاع از خود نداشتندمحاکمات بدون طی پروسه حقوقی با ملزومات یک دادگاه واقعی، تنها با طرح چند سئوال و در اغلب اوقات تنها با ابلاغ اتهامات به زندانی برگزار می شد و وی را طی چند دقیقه به اعدام محکوم می کردندکشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت، هم چنین به لحاظ جغرافیائی، تعداد و تنوع گرایشات سیاسی و عقیدتی گسترده و طبق قوانین جزائی بین المللی مصداق جنایت علیه بشریت محسوب می شودطبق آمارها و شواهد موجود، جمهوری اسلامی به فاصله سال های60 تا 63، حدود 15هزار زندانی سیاسی؛ روزانه به طور متوسط چهارده نفر و هر دو ساعت یک نفر را اعدام کرده استجمهوری اسلامی به فاصله ماه های خرداد تا اسفند 67، چهارهزار زندانی سیاسی؛ روزانه به طور متوسط حدود 15 نفر و هر دو ساعت یک نفر را مخفیانه اعدام و در نهان در گورهای دسته جمعی دفن کرد.

دادگاه جمهوری اسلامی در دو مرحله برگزار می شودمرحله اول به مدت پنچ روز، از ١٨ تا ٢٢ ژوئن ۲٠١٢ در مرکز حقوق بشر سازمان عفو بین الملل در لندن برگزار می شودمرحله دوم، چهار ماه بعد از آن، در ماه اکتبر در لاهه برگزار خواهد شددادگاه مردمی ایران تریبونال، بزرگترین و بی سابقه ترین پروژه دادخواهی مردمی است که در تاریخ معاصر، با حضور بیش از صد شاهد، برگزار می شود.

یک تیم بین المللی حقوقی، متشکل از سرشناس ترین و مجرب ترین حقوقدانان بین المللی و ایرانی؛ پرفسور جان کوپر، پروفسور ریچارد فالک، سیر جفری نایس، پروفسور اریک دیوید، پرفسور پیام آخوان، دکتر نانسی هورماشیا، دکتر هدایت متین دفتری و پروفسور کادر اسمال(زوئیه 2011 در اثر سکته قلبی در گذشت)، این دادگاه مردمی را سازماندهی کرده و با دعوت از شخصیت های حقوقی و غیرحقوقی و قضات سرشناس جهانی همراه با یک تیم دادستانی متشکل از هشت حقوقدان ایرانی و غیرایرانی به سرپرستی پرفسور پیام اخوان و سیر جفری نایس، آن را برگزار می کنند.

این دادگاه، بخشی از مبارزه توده رنچ کشیده مردم ایران علیه تاریک اندیشان کوردل و جنایتکار حاکم بر ایران است، که وظیفه آن نه تنها رسیدگی به کشتار زندانیان سیاسی و محاکمه جمهوری اسلامی به جرم جنایت علیه بشریت است، بلکه این وظیفه را نیز دارد که این تراژدی انسانی را به قضاوت افکار عمومی جهانیان بگذارد و آن را در تاریخ ایران و جهان برای آیندگان به ثبت برساند.

شرکت در دادگاه

حضور در هر دو مرحله دادگاه برای عموم آزاد و رايگان استاما، براي حضور در آن ها ثبت نام ضروري استعلاقه مندان به شرکت در هر یک از مراحل این دادگاه مردمی، یا هر دو مرحله، مي توانند از طريق تماس با آدرس ایمیل زیر، با ذکر نام و نام خانوادگی ثبت نام نمایند.

info@irantribunal.com
کارزار مردمی ایران تریبونال
جمعه 10 آوریل ٢٠١٢ برابر با ١١ فروردین ١٣٩١
مادر 6 اعدامی خطاب به سازمان ملل! تصویر و درخواست مادر 6 نفر از افراد خانواده منصوره بهکیش که در قتل عام زندانیان درسال 67 به دست رژیم فاشیستی ...

Public Announcement
Court Hearings on Crimes against Humanity
Against Islamic Republic of Iran
London, 18-22 June 2012

In Pursuit of Justice and Accountability
For The Massacre of Iran’s Political Prisoners during 1980s

For the first time in the world history, the oppressed and supressed people of Iran who have endured one of the most horrific crimes in human history by witnessing the mass execution of a generation of political prisoners are raising their outcry against the atrocities of the Islamic Republic Regime in Iran. Albeit, in the face of total disregard to these atrocities by the international law and judicial system.

The justice seeking campaign of “Iran Tribunal” was initiated in September 2007 by a group of the families and relatives of the victims along with an abundance of the survivors of the mass executions of Iran’s political prisoners of 1980s. With the collaboration of many political, social  and human rights activists, as well as sympathisers to the cause, many challenges; some unforeseen, had to be overcome in order to establish the righteous outcome of this movement. Right from the outset, it was clearly evident that holding the perpetrators of these ghastly crimes accountable before the eyes of the international community would not be an easily achievable task.
Starting from the ground up and through sheer determination and the will power of all involved in this campaign, while maintaining the total independence of this movement, we are now ready to launch the International Peoples’ Court to investigate the state crimes committed by the Islamic Republic of Iran on more than 20,000 Iranian political prisoners during 1980s.

After four years of indefatigable and diligent grassroots efforts, the International Peoples’ Court organised by “Iran Tribunal” campaign is now ready to be investigating the crimes perpetrated by the heads of State of the Islamic Republic of Iran; which marked its infamous beginning towards the end of June 1981 and escalated to horrific heights during the summer of 1988. The mass genocide of Iran’s political prisoners during 1980s is synonymous with Crime against Humanity.
None of the tens of thousands of political prisoners, either those executed or otherwise the survivors, had either a fair trial, or access to any legal rights during the mass genocide of 1980s. Each and every one of the political prisoner’s fate was decided in minutes following a few interrogatory questions prior to being sentenced to death. According to the international criminal laws, the magnitude of the crimes, plus the geographical spread of the locations and across a wide cross section of dissidents with diverse political beliefs, the atrocities committed by the Islamic Republic of Iran against its own people constitutes Crime against Humanity.

In the light of the undeniable evidences presently available and according to the statistical facts, the Islamic Republic of Iran executed approximately 15000 political prisoners between 1981 and 1984. This means that on average one prisoner was executed every 2 hours within the first three years of the atrocities. Between June 1988 and March 1989, approximately 5000 political prisoners faced the death sentence by execution behind closed doors and were buried in unknown mass graves. Again, on average, one political prisoner was executed every 2 hours during this period.

The court hearings to hold the Islamic Republic of Iran accountable for its crimes against humanity will be held in two distinct sessions. The first session has been arranged to spread over five days; between 18 to 22 June 2012. The venue for this session will be at the Human Rights Centre of Amnesty International Head Quarters in London. The second session will follow four months later, in October 2012 and has been envisaged to be held at The Hague.

The Legal Steering Committee behind this event is composed of a team of internationally renowned and distinguished law experts which includes Professor John Cooper, Professor Richard Falk, Sir Geoffrey Nice QC, Professor Eric David, Professor Payam Akhavan, Dr Nancy Hormachea, Dr Hedayat Matin Daftari, Hamid Sabi and Professor Kader Asmal, who unfortunately passed away in July 2011. This team of law experts has selected a number of prominent international judges along with notable legal and social personalities who will be accompanying a team of eight Iranian and non-Iranian prosecutors lead by Professor Payam Akhavan and Sir Geoffrey Nice QC.

The Peoples’ Court to uphold humanity and human values organised by “Iran Tribunal”, is a unique project of its own kind. It will facilitate peoples’ arbitration against a criminal regime in the recent history of mankind which shall be hearing the live statements and testimonies of in excess of 100 witnesses of crimes perpetrated by a currently ruling state power.

This tribunal is an integral part of Iranian peoples’ struggle against one of the most despotic regimes in the recent history. As well as investigating the mass genocide of Iran’s political prisoners, this court also aims to expose and put on the record this human tragedy before the eyes of the international community.

Attending the court hearings is open and free to the public. However, it will require your registration in advance. To register for one or both sessions, please contact info@irantribunal.com stating your full name and the country of your residence.

Iran Tribunal Campaign
10 April 2012


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر