۱۳۹۱ اردیبهشت ۱۰, یکشنبه

"زنان و کارِ خانگی"؛ پگاه روشنشورای  دانشجویان و جوانان چپ ایران - کمیته‌ی آمریکا برگزار می کند
به مناسبتِ فرارسیدنِ اولِ ماهِ می، روزِ جهانیِ کارگر:


"زنان و کارِ خانگی"؛ پگاه روشن
"مروری بر جنبشِ کارگری در ایران"؛ پژمان رحیمی

زمان:
ششم ماه می، ساعت 4 بعد از ظهر

Doubletree Hotel 1981 North Central Expressway Richardson
Texas 75080
S.W.C HWY 75 & Campbell Road

-- 
شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر