۱۳۹۱ اردیبهشت ۱۰, یکشنبه

گزارشى از زندان رجايى شهر

گزارشى از زندان رجايى شهر

 - سالن ١٢گزارشى از زندان رجايى شهر

بنابر اخبار رسيده به كميته مبارزه براى آزادى زندانيان سياسى, وضعيت درمانى زندانيان سياسي در زندان رجايى شهر وخيم ميباشد۔
بيماران سالن ١٢ زندان رجايى شهر در وضعيت درمانى بسيار نامناسبى به سر ميبرند, پزشكان با تجربه در اين درمانگاه نبوده و داروخانه بهدارى از دادن دارو به زندانيان خودداري ميكند. زندانيان اين سالن از بيماريھاى كليه, پوستى و پروستات رنج برده و از لحاظ درمانى هيچگونه رسيدگى  به انها نميشود۔ مسولين زندان به زندانيان گفته اند كه ميتوانند نسخه هايشان را به خانواده هايشان بدهند كه برايشان دارو بياورند, اما عليرغم اينكه زندانيان اقدام كرده اند مزدوران رژيم جهت فشار به خانواده ها و زندانيان از تحويل گرفتن دارو از خانواده ها نيز امتناع كرده اند۔

زندانى سياسي احمد رمضان كمال كه به اتهام همكارى با پ ك ك در زندان ميباشد  از عفونت دست رنج ميبرد و استخوان دستش نيز به دليل عفونت صدمه ديده است, با درد شديد دست به گريبان است و عليرغم نياز شديد به عمل جراحى , مسولين زندان از عمل وى و دادن دارو خوداررى ميكنند تا به اين وسيله وى را شكنجه نمايند۔

آقاى رياض الله سلطانى كه به اتهام همكاري با دانشگاه بهائيت در زندان بسر ميبرد از بيمارى افسردگى و گوارش رنج ميبرد, وزن وى به شدت كم شده است و بسختى راه ميرود۔

فشار به خانواده هاى زندانيان سياسى
مزدوران رژيم از هر طريقى سعى دارند به خانواده هاي زندانيان سياسي  فشار بياورند ۔ ملاقات زندان سالن ١٢ رجايى شهر روزهاى پنجشنبه ميباشد۔ در روز ملاقات مزدوران رژيم خانواده ها را ٣ الى ٤ ساعت منتظر ميگذارند و سپس جهت ايجاد جو وارعاب خانواده ها را از يك دالان زيرزمينى كه بسيار تاريك و وحشتناك بوده  و ٧٠٠ الى ٨٠٠ متر طولانى ميباشد عبور ميدهند و سپس به انها اجازه ميدهند فرزندانشان را ملاقات كنند۔
رژيم از هر وسيله اي براى تحت فشار گذاشتن زندانيان سياسي و خانواده ها استفاده ميكند۔ ما اعلام ميكنيم كه اين جنايات را در سطح جهان افشا كرده و ميكنيم و نميگذاريم صداى اين عزيزان و خانواده هايشان خاموش بماند۔
از همه شما مدافعان آزادى دعوت ميكنيم كه از هر طريقى صداى زندانيان را به گوش جهانيان برسانيد و در روز بيستم ژوئن ٢٠١٢ برابر با ٣١ خرداد- روز جهانى در حمايت از زندانيان سياسي ,  همصدا در همه شهرهاى دنيا در دفاع از زندانيان سياسى به خيابانها بياييد۔

براى اطلاعات در رابطه با روز جهانى در حمايت از زندانيان سياسي لطفا به وبسايت ما در زير مراجعه نماييد


 كميته مبارزه براى آزادى زندانيان سياسى در ايران
٢٧ آوريل ٢٠١٢ برابر با هشتم ارديبهشت 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر