۱۳۹۱ فروردین ۳۰, چهارشنبه

به مناسبت ماه مه، رفرم يا انقلاب؟ نقد نظرات ايرج آذرين


به مناسبت ماه مه، رفرم يا انقلاب؟ نقد نظرات ايرج آذرين 

مرجان افتخاری- فعال سياسی مستقل
عليرضا بيانی- گرايش مارکسيستهای انقلابی
ايرج آذرين- اتحاد سوسياليستی کارگری (هنوز ايشان تاييد نکرده اند. از آنجا که به مواضع ايشان توسط عليرضا بيانی نقد می شود، برای رعايت اصول دمکراسی، ايشان به عنوان نفر سوم به ميز گرد دعوت شده اند).
زمان و مکان
پنجشنبه ۱۹ آوريل ۲۰۱۲ ساعت ۱۹/۳۰ به وقت اروپای مرکزی
مطابق با ۳۱ فروردين ۱۳۹۱ ساعت ۲۲/۰۰ به وقت ايران
پالتاک Paltalk- Asia and Pacific- Iran-Ehyaae Marxism

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر