۱۳۹۱ شهریور ۲۵, شنبه

شکنجه و آزار و اذيت فعالين کارگری زندانی و تعقيب قضايی خانواده های کارگران زندانی

شکنجه و آزار و اذيت فعالين کارگری زندانی و تعقيب قضايی خانواده های کارگران زندانی 

بنا به گزارش کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکلهای کارگری "وضعيت عمومی عليرضا عسگري، فعال کارگری در بند و عضو کميته ی هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگري، همچنان وخيم و وی با شرايط نامناسب جسمی در انتظار حکم دادگاه تجديدنظر است. اين فعال کارگری دربند، از بيماری های متعددی رنج می برد: بيماری مزمن و حاد روده، آسيب ديدگی شديد لگن و مهره های تحتانی کمر، ناراحتی قلبی که بيشتر اوقات دست چپ او را تحت تاثير قرار داده و بی حس می کند، کم خونی شديد که غالباً او را می آزارد و حتی ايستادن را برای او سخت می کند و بيماری های پوستی ( قارچ و دمل های چرکين زير پوستی) که خارش بسيار آزاردهنده ای دارد، از جمله مشکلاتی است که ضرورت رسيدگی و معالجه ی جدی و فوری را در مراکز ويژه ی درمانی می طلبد." کميته هماهنگی تاکيد ميکند که "عليرضا عسگری قبل از دستگيری و بازداشت حال عمومی مناسبی داشته است". کاملا روشن است که همانند تمامی دستگير شدگان يورش کرج که به شدت و وحشيانه مورد ضرب و شتم قرار گرفتند، عليرضا عسگری نيز در تدوام بازداشت و دربازجويی ها تحت اذيت و آزارهای فيزيکی و شکنجه های جانيان جمهوری اسلامی در زندان قرار گرفته است. علاوه بر اين، کميته دفاع از رضا شهابی در آخرين اطلاعيه خود گزارش داده است که سلامتی رضا شهابی بدنبال انتقال دوباره وی به زندان در خطر است. کميته دفاع از رضا شهابی اعلام کرده است رضا شهابی که "پس از انجام عمل جراحی سنگين ديسک گردن و عليرغم نظر پزشکان مبنی بر لزوم دست کم "2 ماه استراحت در منزل" و "عدم توان تحمل کيفر" راهی بند 350 زندان اوين شد، دچار مشکلات جدی شده است؛ به نحوی که جای عمل روی گردن چرک و عفونت کرده و کتف ها و دست راست او به شکل آزار دهنده ای درد می کند. شرايط جسمی رضا به حدی وخيم شده است که حال عمومی او نسبت به قبل ازعمل بسيار بدتر است و خطر آسيب رسيدن به بافت های عصبی و نخاعی به دليل عفونت وی را تهديد می کند." کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکلهای کارگری همچنين گزارش داده است که "روز دوشنبه 20/6/91 'شهناز سگوند' همسر 'علی نجاتی' کارگر زنداني، پس از احضار به شعبه ی دوم دادياريِ دادگاه شوش، به اتهام تبليغ عليه نظام از طريق ارتباط و مصاحبه با راديوهای بيگانه و نشر اکاذيب و تشويش اذهان عمومي، محاکمه گرديد. اين در حالی است که ايشان تنها به تشريح وضعيت بد جسمی همسرش 'علی نجاتی' پرداخته بود. شايان ذکر است «شهناز سگوند» موقتا تا صدور حکم دادگاه، با قيد کفالت آزاد گرديد." وضعيت فعالين کارگری در بند از جمله شاهرخ زماني، محمد جراحی و بهنام ابراهيم زاده کماکان کاملا وخيم بوده وعلی رغم تلاشهای صورت گرفته در ايران و در ابعاد جهاني، اين فعالين کارگری به دلايل واهی و با احکام طولانی و کاملا بی پايه، در زندان بسر می برند. علاوه بر اين، جمهوری اسلامی در کمال بی شرمی به خانواده های ستم کشيده کارگران دربند که برای آزادی عزيزانشان تلاش ميکنند و به دنبال اخراج و حبس عزيزانشان دچار مشکلات فروان روحی و مالی شده اند نيز رحم نميکند و در موارد متعدد با تهديد و ارعاب می کوشد از فعاليت ها و مصاحبه های آنها در دفاع از ابتدايی ترين حقوق عزيزانشان جلو گيری کند. تعقيب قضايی شهناز سگوند، همسر علی نجاتي، نشان می دهد که اين رژيم ضدکارگر و سرکوبگر از دادخواهی و يک مصاحبه ساده نيز به شدت وحشت دارد. اما رژيم سرمايه بيهوده فکر ميکند که ميتواند جلوی دادخواهی و عدالت طلبی ميليونها خانواده کارگری را بگيرد. اتحاد بين المللی تمامی موارد فوق و مظالم بيکران اين حاکميت ارتجاعی عليه کارگران و خانواده های کارگری در ايران را در ابعاد وسيع و به زبانهای گوناگون به گوش کارگران، تشکلات کارگری و آزادی خواه جهان خواهد رساند و همچون گذشته برای آزادی بدون قيد و شرط کليه فعالين کارگری در بند با تمام توان کوشش خواهد کرد. اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در ايران

۱۲ سپتامبر ۲۰۱۲

info@workers-iran.org 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر