۱۳۹۱ مهر ۲۳, یکشنبه

گزارش تجمع كارگران شركت واحد در مقابل شهرداري و پيروزي كارگران
از ساعت 8 ونيم صبح روز سه شنبه 18 مهر ماه حدود 200 نفر از رانندگان شركت واحد و اعضاي سنديكاي كارگران اين شركت در مقابل شهرداري تهران تجمع كردند. تجمع كارگران كه ابتدا جلوي كتابخانه ي پارك شهر و پس از ساعتي به طرف مجلس شوراي شهر به راه افتادند. يك سرهنگ نيروي انتظامي ابتدا از آنان  خواست كه به طرف ديگر خيابان نروند و تجمع كنندگان دركناره خيابان نشستند. آنان خواهان ملاقات با شهردار بودند. تا پيگير خواسته هاي خود كه عبارت از ده درصد افزايش حقوق و حق مسكن است،‌شدند. آنان به مدت بيش از ده ماه با نامه نگاري و تهيه طومار خواسته هاي خود را به گوش مسوولان رسانده بودند. پس از ساعاتي از كارگران خواسته شد كه نمايندگان خود را براي مذاكره با آقاي اماني معاون مالي شهردار بفرستند كه 4 تن از كارگران به نمايندگي فرستاده شدند كه آقايان وحيد فريدوني و حسن سعيدي از اعضاي سنديكاي واحد نيز در ميان آنان بودند. در كنار معاون شهردار آقاي ناصر صادق پيروز، معاون منابع انساني نيز حضور داشت. از تجمع كنندگان خواسته شد كه به مسجد كنار شهرداري رفته و در آنجا از آنان پذيرايي به عمل آمد.
ابتدا معاون شهردار شروع به  تهديد نمايندگان كرد كه در اين شرايط بحران آنها خواسته هاي اضافه دارند. نمايندگان اين مساله را رد كردند و كمبودها را مربوط به سوءمديريت دانستند. در انتها نمايندگان شهرداري قبول كردند كه ده درصد اضافه حقوق كارگران شركت واحد پرداخت گردد. اما حاضر به نوشتن و امضاي صورت جلسه نشدند. در نتيجه نمايندگان كارگران از معاون شهردار خواستند كه خود در ميان كارگران حاضر شده و توافقات را به آنان بگويد. كه در انتها معاون منابع انساني در جمع كارگران حاضر شد وقول پرداخت ده درصد را تا آخر سال به آنان داد . حق مسكن نيز براي سال آينده مورد قبول قرار گرفت.
حضور آقاي مددي نايب رييس سنديكا در ميان كارگران بسيار ارزنده بود. در انتها ايشان درمورد معيشت كارگران و فشارهايي كه بر آنان وارد مي شود نيز صحبت كردند.
پس از اين پيروزي و گرفتن قول پيگري مسايل شان، كارگران به تجمع خود خاتمه دادند و تصميم گرفتند در صورت عدم اجراي قول هاي مسوولان، اعتراضات خود را پيگري كنند. اين پيروزي براي كارگران نشان از ضرورت همبستگي و هماهنگي آنان براي دريافت حقوق خود دارد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر