۱۳۹۲ آذر ۱۶, شنبه

شصت سال از واقعه‌ی 16 اذر 1332 گذشت
شصت سال از واقعه‌ی 16 اذر 1332 گذشت

16 آذر یادآور مبارزات دانشجویان ایران در برابر حاکمیت سرمایه‌داری و امپریالیسم است. در گرامی‌داشت این روز که هر ساله توسط دانشجویان برگزار می‌شود، بارها و بارها بر استقلال دانشگاه، آزادی‌خواهی و ضدیت با تبعیض و اختلاف طبقاتی تاکید شده است.
دانشجویان که مبارزات‌شان پیوندی ناگسستنی با مبارزات سایر اقشار و طبقات برای به دست آوردن حقوق از دست رفته‌شان دارد، به عنوان مبارزانی آرمان‌خواه که خواهان زندگی بهتر برای آینده هستند، همواره در پیشبرد مبارزات  کارگران و زحمتکشان نقش مهمی داشته و در این راه کشته نیز داده‌اند.
خصوصی‌سازی و کالایی کردن آموزش در دو دهه‌ی اخیر به صورت عریان و بی‌پرده از طرف نظام سرمایه‌داری به تمام جوامع تحمیل شده و می‌شود. این سیاست‌ها دانشجویان را هر روز بیشتر از گذشته به صورت نیروی آموزش دیده در خدمت سرمایه‌داری در می‌آورد. از این رو دانشجویان آینده نیز جایگاه خود را در کنار فروشندگان نیروی کار می‌یابند و با گسترش هر چه بیشتر اختلاف طبقاتی در جامعه، خواسته‌های برابری‌طلبانه‌ی دانشجویان افزایش می‌یابد.
سرمایه‌داری با ترویج فرهنگ منحط خود و کالایی کردن هر چه بیشتر علم و دانش، هر روز بر حقانیت مبارزات دانشجویان مهر تایید می‌گذارد و جنبش دانشجویی نیز خود را با جنبش کارگران، زنان و سایر مزد و حقوق‌بگیران برای داشتن آینده‌ای بهتر هم روند می‌داند.
دانشجویان در سال‌های پس از 1332، متحد با جنبش کارگری، اثبات کردند که به عنوان نیروی کار آینده، همواره جایگاه خود را در جامعه، در کنار مزدبگیران و زحمتکشان می‌دانند. تعداد زیاد دانشجویان محروم از تحصیل و زندانی، نشان از آن دارد که جنبش دانشجویی هیچ‌گاه در مبارزه برای دست‌یابی به حقوق انسانی جامعه کوتاهی نکرده است و  وظایف خود را در برابر به دست آوردن خواسته‌های خود و جامعه فراموش نمی‌کند.
کانون مدافعان حقوق کارگر که همواره از مبارزات دانشجویان حمایت کرده و آن را در راستای آزادی‌خواهی و رفع تبعیض و ستم طبقاتی در جامعه می‌داند، این روز را گرامی می‌دارد و از همه‌ی آزادیخواهان و برابری‌طلبان ایران و جهان می‌خواهد از خواسته‌های به حق دانشجویان در استقلال دانشگاه حمایت کنند.
کانون مدافعان حقوق کارگر- آذر 1392


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر